İyi Huylu Prostat Büyümesine Teknolojik Dokunuş: HoLEP Tedavisi

Prostat her erkekte bulunan bir organdır. Yaşla birlikte değişen oranlarda büyümeye başlamaktadır, özellikle 50 yaş üstü erkeklerin yarısında görülen bu durum,  prostat kanserinden farklı olup, iyi huylu prostat büyümesi olarak adlandırılır. Prostat büyümesi hastaların yaşam kalitesini bozarak sosyal hayattan soyutlayabiliyor. Gece defalarca idrar çıkarak uykusuz kalan, sürekli olarak idrara çıkma ihtiyacı olan ve idrar kaçırma şikayeti olan hastaların normal yaşamı durma noktasına gelebiliyor. Ayrıca bu durum sıklıkla cinsel sorunları beraberinde getiriyor. Tüm bu sorunlar hastalarda içinden çıkılması zor bir psikolojik çöküntüye neden olabiliyor.

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi Üroloji bölümünden Prof. Dr. Fatih Altunrende, İyi huylu prostat büyümesinde yeni nesil tedavi yöntemi olan HOLEP tedavisi hakkında bilgi verdi.

Prostat hastalığı tanısı nasıl konur?

Ailesinde prostat hastalığı olan erkeklerde 40 yaşından sonra, diğer erkeklerde ise 50 yaşından sonra mutlaka yıllık olarak prostat kontrolü yapılmalıdır. Bu kontrol prostat kanserinin erken teşhisine olanak tanıyacağı gibi, iyi huylu prostat büyümesinin de erken fark edilmesini sağlar. Gece sık idrar çıkma, işemeye başlarken zorlanma, kesik kesik idrar yapma, idrar sonrası tam boşalamama hissi ve cinsel problemler prostat hastalıklarının belirtileridir. Bu şikayetleri olan hastalar muayene, ultrason ve kan testleri ile kısa sürede tanı alabilmektedirler. 

Tedavi nasıl planlanıyor?

Tedavi hastalığın şiddetine göre planlanmaktadır. Öncelikle davranışsal tedaviler ve ilaç tedavisi denenmelidir. Bazı hastalarda ise cerrahi uygun bir seçecek olacaktır. Bunun için artık neredeyse hiç kullanılmayan açık cerrahi ve sıkça tercih edilen kapalı cerrahi seçenekleri bulunmaktadır. Kapalı cerrahilerde hasta daha az strese maruz kalsa da operasyon sırasında çıkartılan doku miktarı sınırlı kalmaktaydı. Çok büyük prostat dokusu olan hastalarda kapalı teknikler uygulanamazken, bazı hastalarda ameliyat sonrası hastalığın tekrarlaması görülebiliyordu. Son dönemde pratiğimize giren lazer teknolojileri sayesinde kapalı ameliyatlarla açık cerrahi ile aynı sonuçlar elde edilebilir hale geldi. HOLEP olarak isimlendirilen bu yöntemin sonuçları hem hastaları hem de cerrahları mutlu etmektedir. 

HOLEP Tedavisi nedir?

HOLEP yöntemi prostat cerrahisinde bir çığır açmıştır. Kapalı yöntem olmasına rağmen, neredeyse tüm prostat dokusu çıkarılabilmektedir. Hastalar çok kısa süre sondalı kaldıktan sonra normal yaşantısına devam edebilmektedir. Vücutta hiçbir kesi olmaması sayesinde normal hayata dönüş çok hızlı olmaktadır. Prostat ameliyatları sonrasında en korkulan konular olan hastalığın tekrar etmesi ve idrar kaçırma bu yöntemle yok denecek kadar az görülmektedir. Sonuçlar son derece iyi olsa da; yüksek teknoloji, tecrübeli cerrah ve güçlü bir cerrahi ekip gerektirmesi nedeniyle yaygın olarak kullanılmamaktadır. Sınırlı merkezde uygulanan bu yöntem şu için hastaların talep etmesi neticesinde uygulanmaktadır.  Bu nedenle prostat sorunu yaşayan hastaların HOLEP uygulanabilen merkezlerde değerlendirilmesi daha doğru olacaktır.

Ameliyat sonrası cinsel yaşam nasıl olmalıdır?

HOLEP teknolojisi ile yapılan vakalarda cinsel yönden bir gerileme yaşanmamaktadır. Ameliyat sırasında lazer enerjisinin derin dokulara iletilmesini önleyen teknoloji sayesinde sinirsel yapılar hasar görmemektedir. Tam tersi olarak ameliyat sonrası sertleşme problemlerinin azaldığını bildiren hastalar bulunmaktadır. Bu nedenlerle prostat ameliyatı olacak hastaların mutlaka HOLEP yöntemini değerlendirmesi gerekmektedir.